459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Schizofrenie

Popis schizofrenie

Fyziologie (jak to má fungovat)

Nervový systém je tvořen nervovými buňkami, které zaznamenávají a přenášejí informace.
Od smyslů dostává náš mozek obrovské množství informací. Každý podnět má v mozku podobu impulzu letícího mezi nervovými buňkami. Aby mozku neunikl žádný podnět, ale zároveň nebyl impulzy přetížen, panuje i v této funkci citlivá rovnováha. Je-li například impulzů mnoho (nějaká vypjatá situace), mozek bere v potaz jen ty nejdůležitější. Laicky to znamená, že pokud nám jde o život, tak v daný okamžik neřešíme, co máme na sobě či zda nám to sluší.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

U jedince se schizofrenií selhává vypouštění nedůležitých podnětů: vnímá tedy všechno. Pro mozek je to příliš mnoho informací. Zvolí tedy nešťastný obranný krok. Některé podněty (i důležité) vypustí, nebo je různě zkombinuje, aby si ulehčil práci, čímž vzniká vnímání neexistujících věcí (halucinace, bludy).

Proč mozek takto činí, není dnes plně pochopeno. Odborné kruhy vidí důvod v poruše uvolňování neurotransmiterů (látky, které nervové buňky vylučují pro komunikaci mezi sebou), ale to pro nás, obyčejné lidi, není příliš uchopitelné. Pojďme se raději podívat na další příčiny.

Příčiny

  • genetika, vrozené dispozice
  • sociální tlak mezi 15 až 35 rokem, dlouhodobě vypjaté emoce, silná stresová situace
  • infekce, toxické látky, alkohol, kouření matky v průběhu těhotenství
  • nedostatek kyslíku (především při porodu)

Poddruhy nemoci

Schizofrenie je ze strany odborné obce dělena podle projevů pacienta na řadu poddruhů. My však podrobnosti členění přenecháme profesionálům a jejich odbornému vyšetření.

Příznaky – klinický obraz

Známé příznaky jsou halucinace, bludy - můžeme říci vnímání věcí, které ostatní nevidí. Zároveň se může objevit lhostejnost, nezájem, pasivita, poruchy soustředění, pozornosti, deprese, podrážděnost, neklid, rozpolcenost (jedinec neví, zda se mu něco líbí či nikoliv), pocit vnucování cizích myšlenek (schizofrenik má pocit, že jeho myšlenku mu někdo cizí vkládá do vědomí), agrese, zlost, nesrozumitelný hovor mimo téma, výstřední chování, oblékání.

Nevhodné látky

Komplikace

  • katatonie a kataplexie (kataplexie je výpadek svalového napětí až pády, katatonie jsou stereotypní pohyby, grimasy)

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní medicína využívá k léčbě schizofrenie léky (antipsychotika, neuroleptika), elektrokonvulzivní terapii (elektrošoky), psychoterapii.

(Informační zdroje stránky)